قوانین و مقررات

ماده ۱تعاریف و اصطلاحات

اصطلاحاتی که در این قوانین و مقررات به کار رفته است دارای معانی مشروح زیر است:

۱-۱- شرکت: شرکت وستا آژمان مبدع که نسبت به ارائه خدمات اسمن اقدام می‌کند.

۱-۲- اسمن: خدماتی نرم‌ افزاری که توسط شرکت به منظور حمل مشتری ارائه می‌شود.

۱-۳- اپلیکیشن: نرم افزار متعلق به شرکت که به منظور استفاده از خدمات اسمن، حق استفادۀ موقت از آن برابر شرایط قراردادی و سند حاضر به کاربران اعطا می‌گردد.

۱-۴- کاربر: شخصی حقیقی یا حقوقی است اعم از نیروی خدماتی و مشتری که از طریق اینترنت به اپلیکیشن اسمن متصل و از خدمات نرم افزاری اسمن بهرمند می‌شود.

۱-۵- کاربران: در این سند کاربر نیروی خدماتی و کاربر مشتری به همراه هم با نام کاربران استفاده می‌شوند.

۱-۶- کاربر خدماتی: شخص حقیقی است که در اپلیکیشن خدماتی اسمن به منظور دریافت درخواست خدمات و ارائۀ خدمات ثبت ‌نام کرده ‌است.

۱-۷- کاربر مشتری: :شخص حقیقی یا حقوقی است که در اپلیکیشن عمومی اسمن به منظور ارسال درخواست خدمات ثبت‌ نام کرده‌اند.

۱-۸- حساب کاربری: حسابی است که اشخاص برای استفاده از خدمات اسمن در اپلیکیشن اسمن ایجاد کرده‌اند.

۱-۹- اعتبار: مبلغی است که کاربران مشتری در حساب کاربری خود به منظور استفاده از خدمات اسمن دارند. این مبلغ به صورت پرداخت از طریق سامانۀ بانکی و کارت‌های عضو شبکۀ شتاب و یا با استفاده از اسمن کارت طبق شرایط و مقررات حاضر منظور و محاسبه خواهد شد.

۱-۱۰- اطلاعات محرمانه: اطلاعاتی که توسط کاربران در اختیار اسمن قرار داده می‌شود اعم از اطلاعاتی که به صورت مستقیم از سوی کاربران وارد می‌شود و همچنین اطلاعاتی که به صورت خودکار و در نتیجۀ بهره برداری از خدمات اسمن در اختیار شرکت قرار داده می‌شود، مانند اطلاعات مربوط به درخواست خدمات اعم از زمان خدمات، آدرس، زمان طی شده، موقعیت مکانی کاربران و غیره.

۱-۱۱- قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران : قانون اساسی، قوانین عادی، آئین نامه های اجرایی، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و کلیه ضوابط قانونی حاکم بر انجام موضوع قرارداد اعم از قانون بیمه اجباری شخص ثالث، آئین نامه راهنمائی و رانندگی.

ماده ۲حساب کاربری

۲-۱- کاربران با ثبت نام در اسمن و همچنین با هر بار استفاده از خدمات اسمن می‌پذیرند که قوانین و مقررات جاری اسمن را به صورت کامل مطالعه کرده و با اطلاع کامل از شرایط و معانی آن پذیرفته‌اند. این قوانین و مقررات ممکن است در طول زمان تغییرکند و بنابراین استفادۀ مستمر کاربران از اپلیکیشن به معنی پذیرش هرگونه تغییر در قوانین و مقررات آن است.

۲-۲- برای استفاده از خدمات اسمن لازم است که هر کاربر مشتری اعم از شخص حقیقی و یا حقوقی یک حساب کاربری در اپلیکیشن بسازد. تنها اشخاصی که بیش از ۱۸ سال سن و واجد اهلیت قانونی باشند می‌توانند اقدام به ساختن حساب کاربری در اپلیکیشن کنند. برای استفاده از خدمات اسمن کاربر مذکور باید نام، نام خانوادگی، شهر و شماره همراه خود را در اپلیکیشن اسمن ثبت کند.

۲-۳- کاربران می‌پذیرند اطلاعات خواسته شده را به صورت صحیح و به‌ روز در اپلیکیشن وارد کنند و مسئول عدم صحت اطلاعات اعلام شده شخص کاربران می‌باشند. در صورت اثبات خلاف این موضوع، شرکت مجاز به پیگیری قضایی و قانونی نزد مراجع ذیصلاح می‌باشد.

۲-۴- کاربران متعهد می‌گردند که صرفا با اطلاعات خود نسبت به ثبت نام در اپلیکیشن اسمن اقدام نمایند. در غیر این صورت در برابر شخص ذینفع صاحب اطلاعات وارد شده تماما مسئول بوده و شرکت به محض آگاهی از این موضوع نسبت به لغو عضویت کاربر مذکور اقدام خواهد نمود.

۲-۵- هر شخص با توجه به مدارک هویتی تنها می‌تواند یک حساب کاربری به عنوان کاربر مشتری یا کاربر خدماتی بنا به مورد در اپلیکیشن داشته باشد. در صورتی که شرکت اطلاع یابد که به نام یک شخص اعم از حقیقی و یا حقوقی حساب‌های کاربری متعدد وجود دارد، شرکت مجاز خواهد بود نسبت به قطع خدمات و غیرفعال نمودن حساب‌های کاربری مذکور اقدام نماید.

۲-۶- مسئولیت همۀ فعالیت‌هایی که از طریق حساب کاربری اشخاص حقیقی و یا حقوقی در اپلیکیشن یا سایر خدمات مربوط به اسمن انجام می‌شود به عهدۀ کاربران، بنابه مورد، است. بنابراین مسئولیت مشتریان غیر از کاربر نیز، که با استفاده از حساب کاربری وی از خدمات اسمن استفاده می‌نمایند، کاملا متوجه خود کاربر مشتری می‌باشد.

۲-۷- مسئولیت حفظ امنیت اطلاعات حساب کاربری از جمله نام کاربری و رمز عبور به عهدۀ کاربران است. در صورت مفقود شدن یا سرقت اطلاعات حساب کاربری، کاربر مذکور موظف است در اسرع وقت موضوع را به اطلاع شرکت برساند. بدیهی است تا زمانی که اطلاع‌رسانی به شرکت انجام نشده است، مسئولیت همۀ فعالیت‌هایی که از طریق حساب کاربری مذکور انجام شده و می‌شود به عهدۀ وی خواهد بود.

۲-۸- کاربران حق ندارند به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر اجازه استفاده از حساب کاربری خود را بدهند یا حساب خود را به شخص حقیقی یا حقوقی دیگری منتقل کنند. در مورد کاربر شخص حقوقی نیز، مسئولیت‌های قانونی بهره برداری از خدمات اسمن متوجه مدیران مجموعه‌های مذکور خواهد بود.

۲-۹- در شرایط خاصی ممکن است از کاربر مشتری برای استفاده از خدمات، درخواست احراز هویت شود، در چنین شرایطی اگر کاربر مشتری اطلاعات کافی در اختیار شرکت قرار ندهد، شرکت می‌تواند حساب کاربری وی را مسدود کرده و از ارائۀ خدمات به کاربر مشتری خودداری کند.

۲-۱۰- ممکن است بنا به مورد و حسب صلاحدید و تشخیص شرکت، از کاربران درخواست اطلاعات تکمیلی، ارائه مدارک و یا اصلاح اطلاعات موجود گردد. در این صورت کاربر مورد درخواست، متعهد به ارائه اطلاعات و یا اصلاح اطلاعات درخواستی در مدت اعلام و درخواست شده از سوی شرکت خواهد بود. در غیر این صورت شرکت می‌تواند حساب کاربری وی را مسدود کرده و از ارائۀ خدمات به کاربر مذکور خودداری کند.

ماده ۳استفاده از اسمن

۳-۱- کاربران متعهد می‌شوند در حین استفاده از خدمات اسمن از استعمال دخانیات امتناع کنند.

۳-۲- با استفاده از خدمات اسمن کاربران می‌پذیرند و موظف می‌باشند که از اسمن برای انجام هیچ فعالیت غیر‌قانونی طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران یا خلاف شرع یا مخالف با عرف جامعه استفاده نکنند. کاربران حق ندارند اشیاء غیر مجاز از جمله مشروبات الکلی، مواد مخدر، سلاح یا سایر اشیاء یا حیواناتی که طبق قانون جمهوری اسلامی ایران مجاز نیست، را در هنگام استفاده از اسمن همراه داشته باشند.

۳-۳- کاربر مشتری متعهد است در صورت داشتن هر گونه تغییر در انجام خدمات را به کاربر خدمات اعلام کند. در غیر اینصورت چنانچه پس از پذیرش درخواست خدمات و عزیمت کاربر خدمات به محل آدرس کاربر خدماتی مواجه با موارد فوق شود، مجاز به لغو (امتناع از انجام) خدمات بوده و مسئولیت جبران خسارات وارده و هزینۀ خدمات برعهدۀ کاربر مشتری است.

۳-۴- کاربران متعهد می‌شوند هیچ‌گاه از خدمات اسمن به صورتی که به اسمن یا شرکای آن صدمه‌ای وارد کند استفاده نکنند. در صورتی که کاربران نسبت به سوءاستفاده از امکانات فراهم شده در خدمات اسمن در جهت منافع شخصی و یا آسیب اعم از مادی و یا معنوی به منافع شرکت اقدام نمایند، شرکت ضمن داشتن حق قطع خدمات و غیرفعال نمودن حساب کاربری، مجاز خواهد بود با مراجعه به مراجع قضایی و یا سایر مراجع ذیصلاح قانونی نسبت به مطالبه جبران خسارات وارده اقدام نماید.

۳-۵- کاربران می‌پذیرند که شرکت ممکن است از ارسال پیامک، ایمیل و یا Push Notification به عنوان راه ارتباطی شرکت با وی استفاده کند. کاربران می‌توانند درخواست کنند که ارسال این پیام‌ها قطع شود اما می‌پذیرند که با انصراف از دریافت این پیام‌ها، ممکن است در استفاده از خدمات با مشکل مواجه شوند و یا اطلاعات مقتضی بموقع به ایشان نرسد.

۳-۶- شرکت ممکن است کدهایی به منظور هدیه به کاربر مشتری ارائه کند که با وارد کردن این کدها در نرم‌افزار، یا درصدی از هزینۀ درخواست کاسته یا درصدی از هزینۀ درخواست پس از آن به کاربر برگردانده ‌شود و یا مبلغ مشخصی به حساب کاربر در اپلیکیشن اسمن اضافه ‌شود. نحوۀ ارائه این خدمات و تعیین مهلت استفاده از آنها، منوط به تشخیص و صلاحدید شرکت بوده و در صورت عدم تعلق کدهای مذکور، کاربر مشتری حق طرح هیچگونه ادعا و اعتراضی را در این خصوص نخواهد داشت.

۳-۷- کاربران می‌پذیرند که اجازۀ انتقال یا فروش کدها را به اشخاص دیگر ندارند. همچنین کاربران مجاز نیستند این کدها را به صورت عمومی منتشر کنند – حتی اگر شرکت در فضاهای عمومی به نحوی که در دسترس عموم است، این کدها را منتشر کرده باشد – مگر اینکه شرکت رسماً این اجازه را به آنها داده باشد.

۳-۸- کاربر مشتری می‌پذیرد اعتباری که در حساب کاربری خود دارد مستقل از روش کسب آن (اگر در نتیجه افزایش اعتبار از طریق درگاه بانک باشد یا در نتیجه وارد کردن کدهای تخفیفی که شرکت در اختیار آنها قرار می‌دهد یا هر روش دیگری) فقط برای استفاده از خدمات اسمن قابل استفاده است و امکان دریافت این وجه را به صورت نقد ندارد.

۳-۹- کاربر مشتری می‌پذیرد کدهایی که جهت افزایش اعتبار یا کاهش هزینه خدمات به وی داده می‌شود، ممکن است منقضی شوند. از آنجایی که شرکت برای ارائه این کدها هزینه ای از کاربرمشتری دریافت نمی‌کند، این حق برای شرکت محفوظ است که مبلغ یا درصد تاثیر این کدها را حتی پس از انتشار آنها تغییر دهد یا در صورت لزوم آنها را باطل کند. همچنین درصورتی که شرکت تشخیص دهد که استفاده از این کد به دلیل خطای فنی یا تخلف صورت گرفته و یا غیر قانونی بوده است می‌تواند این کدها یا اعتباری که در نتیجۀ استفاده از آنها به حساب کاربر اضافه شده است را باطل یا حذف کند.

۳-۱۰- مسئولیت تامین اینترنت و سخت‌افزار لازم و همچنین پرداخت هزینه‌های مربوط به آنها برای استفاده از خدمات اسمن به عهدۀ کاربران است.

۳-۱۱- کاربر مشتری می‌پذیرد میزان مجاز افرادی که می‌توانند در درخواست فعالیت کنند را برابر با ظرفیت و حجم کار انتخاب کند و در صورت غیر مورد ذکر شده کاربر موطف به پرداخت خسارت به صلاحدید شرکت می باشد.

۳-۱۲- کاربران متعهد می‌شوند پس از اتمام خدمات از هیچ بخش از اطلاعاتی که در نتیجۀ استفاده از خدمات اسمن، از مشتریان یا کاربران خدمات کسب کرده‌اند، هیچ‌گونه استفاده‌ای نکنند. طبعاً ذخیره کردن اطلاعات مشتریان یا کاربران خدمات در دستگاه تلفن همراه یا به هر شیوۀ دیگر نیز مغایر با قوانین اسمن خواهد بود. همچنین کاربران متعهد می‌شوند در طول خدمات، فقط در شرایط ضروری از اطلاعاتی که از مشتریان یا کاربران خدمات در خدمات اسمن ارائه شده است استفاده کنند. استفادۀ کاربران از این اطلاعات باید مطابق با عرف جامعه و قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد. در هر صورت اطلاعات مذکور به صورت امانت در اختیار کاربران قرار گرفته است و در صورت نقض تعهدات مذکور، شرکت مجاز به پیگیری حقوقی و کیفری موضوع خواهد بود.

۳-۱۳- با استفاده از خدمات اسمن کاربران می‌پذیرند که در حین خدمات، اسمن را وسیله‌ای برای تبلیغات و بازاریابی کالا و خدمات شخصی خود قرار ندهند و از هرگونه معرفی و عرضۀ محصولات و خدمات شخصی و یا متعلق به دیگران خودداری کنند.

۳-۱۴- کاربران متعهد به رعایت همۀ قوانین اسلامی، شرعی، اخلاقی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران از جمله رعایت حجاب و چوشش مناسب در هنگام استفاده از اسمن هستند.

۳-۱۵- کاربران می‌پذیرند و اعلام می‌دارند که متن حریم خصوصی اسمن را مطالعه کرده و مورد قبول ایشان است.

۳-۱۶- کاربران می‌پذیرند اسمن خدمات نرم‌افزاری است که ارتباط بین کاربران مشتری و کاربران خدمات را برای توافق بر انجام یک خدمات فراهم می‌کند. در خدمات اسمن کاربر خدمات مختار است درخواست خدمات را بپذیرد یا رد کند. همچنین کاربر مشتری مختار است پس از ارسال درخواست خدمات، مشخص شدن خدمات و تا قبل از رسیدن کاربر خدمات به محل آدرس خدمات را انجام یا انصراف دهد. بنابراین هر خدماتی که کاربر مشتری با کاربر خدمات انجام می‌دهد باید به عنوان یک قرارداد لازم و مستقل بین کاربران خدمات و مشتری در نظر گرفته شود.

۳-۱۷- خدمات اسمن ممکن است با مشارکت خدمات شرکت‌های دیگری ارائه شود که شرکت اسمن کنترلی روی آنها ندارد. در چنین شرایطی کاربران می‌پذیرند که این خدمات، قوانین استفاده و مقررات مختص خود را دارند و اسمن مسئولیتی در خصوص قوانین و خدمات این شرکت‌ها ندارد.

۳-۱۸- از آنجایی که ممکن است از طریق حساب کاربری کاربر مشتری، مشتری و یا مشتریانی به غیر از کاربر مشتری از خدمات اسمن استفاده نمایند، مسئولیت پرداخت هزینه‌های مترتبه و همچنین هر گونه مسئولیت قانونی ایشان نسبت به کاربر خدمات و شرکت متوجه کاربر مشتری می‌باشد و بدین ترتیب کاربر مذکور و مشتریان مربوطه نسبت به شرکت دارای مسئولیت تضامنی می‌باشند.

۳-۱۹- کاربر مشتری متعهد می شود که به هیچ عنوان با حساب کاربری خود برای اشخاص زیر ۱۸ سال بدون حضور خود درخواست خدمات ارسال ننماید. در غیر اینصورت چنانچه پس از پذیرش درخواست خدمات و عزیمت کاربر خدمات به محل آدرس خدمات مواجه با مورد فوق شود، مکلف به لغو (امتناع از انجام) خدمات بوده و مسئولیت جبران خسارات وارده و هزینۀ خدمات برعهدۀ کاربر مشتری است.

۳-۲۰- کاربر مشتری می پذیرد خدمات (ویژه بانوان) فقط به منظور ارائه خدمات به بانوان ایجاد گردیده لذا درخواست خدمات (ویژه بانوان) برای کاربر مشتری آقا ممنوع است. چنانچه پس از پذیرش درخواست خدمات و عزیمت کاربر خدمات به محل آدرس خدمات مواجه با مورد فوق شود، مکلف به لغو (امتناع از انجام) خدمات بوده و مسئولیت جبران خسارات وارده و هزینۀ خدمات برعهدۀ کاربر مشتری است.

ماده ۴هزینه ها و پرداخت

۴-۱- کاربر مشتری می‌پذیرد امکان استرداد هزینه‌هایی که وی به شرکت می‌پردازد وجود ندارد.

۴-۲- کاربر مشتری می‌پذیرد هزینۀ خدمات از طرف کاربرخدمات مشخص می‌شود و پس از استفاده از آن اعتراضی نسبت به هزینۀ خدمات نمی‌تواند داشته باشد. بدیهی است از آنجایی که کاربر مشتری مجاز به عدم پذیرش هزینۀ اعلام شده از سوی کاربر خدمات می‌باشد، در صورت قبول، متعهد به پرداخت آن می‌باشد و به همین منظور کاربر مذکور با قبول این شرایط و مقررات به کاربر خدمات اختیار دریافت و وصول مبالغ مورد مطالبۀ کاربر خدمات را از محل اعتبار کاربری خود، اعطا می‌نماید.

۴-۳- پرداخت هزینۀ خدمات فقط از طریق روش‌هایی که توسط اسمن مشخص می‌شود، می‌تواند صورت گیرد. این روش‌ها عبارتند از: پرداخت از طریق اعتبار موجود در حساب کاربری اسمن، پرداخت اینترنتی و پرداخت نقدی به خدمات.

۴-۴- کاربران می‌پذیرند هزینۀ خدمات ارائه و اعلام شده از سوی کاربر خدمات، ممکن است بسته به ویژگی‌های خدمات ارائه شده از جمله نوع خدمات، زمان خدمات، مدت زمان تخمینی جهت انجام خدمات، مکان خدمات (محل آدرس یا مسافت مسیر)، تغییرات اعلام شده در حین خدمات و یا عوامل دیگر متغیر باشد. در هر صورت رقم اعلام شده از سوی کاربر خدمات بر اساس استانداردهای موجود و صلاحدید کاربر خدمات تعیین گردیده است و در صورت پذیرش از سوی کاربران، ایشان حق طرح هیچگونه ادعا و اعتراضی دراین خصوص نخواهند داشت.

۴-۵- کاربر مشتری می‌پذیرد که باید هزینۀ خدمات را مستقل از هر گونه مشکلی که ممکن است در برنامۀ اسمن جهت پرداخت آنلاین به وجود آید به شرکت پرداخت کند. در صورتی که به دلیل مشکلی در برنامۀ اسمن یا مشکلات ارتباطی از جمله اینترنت و شبکۀ تلفن همراه امکان پرداخت از طریق نرم‌افزار فراهم نشود، کاربر مشتری همچنان موظف به پرداخت هزینۀ خدمات خواهد بود. در این شرایط پرداخت هزینه ممکن است با هماهنگی کاربر مشتری با مرکز تماس شرکت اسمن با روش‌های دیگر صورت پذیرد. در صورتی که کاربر مشتری به هر دلیلی از جمله مشکلات نرم‌افزار پرداخت را انجام نداده باشد، شرکت حق دارد مبلغ خدمات را از اعتبار کاربر مشتری در اسمن کسر کند و در صورت عدم پرداخت حساب کاربری مسدود خواهد شد.

۴-۶- کاربر مشتری می‌پذیرد تنها در صورتی درخواست خدمات با اسمن را ارسال کند که قصد استفاده از خدمات این سامانه را دارد. کاربر مشتری اگر پس از ارسال درخواست خدمات و رسیدن کاربر خدمات به محل آدرس و تایید آغاز خدمات توسط کاربر خدمات، خدمات را انجام ندهد، یا در مکان مشخص‌شده به عنوان محل آدرس خدمات در زمان مشخص حضور پیدا نکند، متعهد به پرداخت مبلغ مورد قبول به کاربر خدمات است.

۴-۷- کاربر مشتری می‌پذیرد هر گونه تخریبی که در تجهیزات کاربر خدمات در نتیجۀ استفاده از خدمات با حساب کاربری وی ایجاد شود، مسئولیت تامین هزینه‌های مربوط به تعویض، تعمیر و غیره به عهدۀ وی خواهد بود. در چنین مواردی شرکت حق دارد این هزینه‌ها را از اعتبار موجود در حساب اسمن کاربر مشتری کسر یا از وی وصول کند. در صورتی که اعتبار موجود نزد شرکت به میزان خسارات وارده و هزینه‌های مترتب بر آن نباشد، کاربر خدمات و یا شرکت مجاز به پیگیری وصول مطالبات مذکور خواهد بود. همچنین چنان چه کاربر مشتری اقدام به فحاشی، توهین و ضرب و جرح و سایر اقدامات خلاف قانون علیه کاربر خدمات نماید حق مراجعه کاربر خدمات به مراجع قضایی ذیصلاح محفوظ است. علاوه بر آن شرکت حق مراجعه به مراجع قضایی از جهت لطمه به شهرت و اعتبار تجاری خود را خواهد داشت.

۴-۸- کاربر مشتری می‌پذیرد خدمات اسمن صرفا جهت ارائه خدمات انتخابی مشتری است و نمی تواند جهت هر گونه خدماتی دیگر پس از درخواست خدمات از خدمات اسمن استفاده نماید. در غیر اینصورت چنانچه پس از پذیرش درخواست خدمات و عزیمت کاربر خدمات به نقطه محل آدرس خدمات مواجه با مورد فوق شود، مکلف به لغو (امتناع از انجام) خدمات بوده و مسئولیت جبران خسارات وارده و هزینۀ خدمات برعهدۀ کاربر مشتری است.

ماده ۵مسئولیت اسمن

۵-۱- شرکت با تمام امکانات خود از جمله مرکز تماس ۲۴ ساعته، واحد رسیدگی به شکایات و فرآیند میانجیگری تمامی تلاش خود را جهت رضایت کاربران، رفع اختلافات ایجاد شده در زمان ارائه و استفاده از خدمات اسمن بین کاربران، و ایجاد صلح و سازش فی مابین آنها می‌کند.

۵-۲- شرکت با استفاده از نظارت‌های خود و انجام نظرسنجی از کاربران مشتری تلاش می‌کند خدمات با کیفیت مطلوب به کاربران ارائه دهد.

۵-۳- شرکت تلاش خود را جهت فراهم نمودن امکان استفاده از خدمات نرم‌افزاری خود توسط دستگاه‌های کاربران محترم می‌کند اما تضمینی نسبت به اجرا شدن آن روی همۀ دستگاه‌ها یا همۀ شبکه‌های ارتباطی (اینترنت، شبکۀ تلفن‌ همراه و …) نخواهد داد.

۵-۴- تمامی اطلاعات کاربران به عنوان اطلاعات محرمانه نزد شرکت محافظت شده و دسترسی به آن توسط اشخاص ثالث ممنوع بوده مگر برابر تصمیم مقام ذیصلاح قضایی. بنابراین در صورت درخواست و صدور دستور مقتضی از سوی مراجع قضایی، شرکت مکلف به ارائۀ اطلاعات کاربران به مراجع مذکور می‌باشد.

۵-۵- چنانچه هر یک از کاربران اسمن در زمان استفاده از خدمات آن با مشکلی مواجه شوند برابر شرایط فوق می‌توانند شکایت خود را از طریق مرکز تماس ۲۴ ساعته و واحد رسیدگی به شکایات اسمن مطرح و شرکت پیگیری لازم و تلاش خود را جهت حل و فصل اختلافات بعمل خواهد آورد.

۵-۶- جهت اطلاع بیشتر کاربران با نحوه و شرایط ارائۀ خدمات اسمن و استفاده از نرم‌افزار‌های مشتری و خدمات، همکاران ما در مرکز تماس به صورت ۲۴ ساعته پاسخگوی هر گونه ابهام و سوال کاربران هستند. لازم به توضیح است که ارائه اطلاعات کاربری صرفا از طریق اپلیکیشن امکان پذیر است و به منظور حفظ امنیت اطلاعات کاربران و اصل محرمانگی ارائه اطلاعات کاربری به خود کاربر و اشخاص ثالث به صورت تلفنی و حضوری مقدور نیست.

۵-۷- مسئولیت اسمن فقط در فرضی است که کاربر مشتری از طریق اپلیکیشن اسمن درخواست خدمات ارسال کرده است و کاربر خدمات نیز این درخواست را پذیرفته است. لذا اگر کاربر خدمات و کاربر مشتری که در اپلیکیشن اسمن ثبت نام کرده‌اند خارج از اپلیکیشن با یکدیگر بر انجام خدمات توافق نمایند هیچ گونه مسئولیتی متوجه شرکت نخواهد بود.

ماده ۶مسئولیت کاربران

۶-۱- مسئولیت همۀ اقدامات و افعال کاربران که ناشی از عدم رعایت قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران از جمله قانون مجازات اسلامی (ارتکاب جرم در هنگام خدمات) و قوانین مدنی (ورود خسارت به اموال کاربران) باشد، برعهدۀ شخص متخلف بوده و شرکت هیچ گونه مسئولیتی در قبال اعمال و افعال فوق نداشته و نخواهد داشت و شرکت می‌تواند ضمن غیر فعال کردن حساب کاربری متخلف، از طریق مراجع ذیصلاح، اقدامات قانونی را علیه نامبرده نسبت به احقاق حقوق قانونی شرکت به عمل آورد.

۶-۲- هر گونه اقدامی از سوی کاربر خدمات که منجر به ورود خسارت به شهرت، اعتبار و دارایی‌های شرکت شود تخلف از شرایط قراردادی و قانونی تلقی خواهد شد.شرکت این حق را برای خود محفوظ می‌داند که حساب کاربر هم‌راه را مسدود کند و در صورت نیاز، علیه شخص اقدام قانونی انجام دهد و خسارت و حقوق قانونی خود را مطالبه کند.

۶-۳- کاربر خدمات متعهد می‌شود تنها از علایم و اقلام سازمانی که توسط اسمن تهیه و در اختیار او گذاشته شده است استفاده کند و مسئولیت استفاده از اقلام و علایمی که سبب ایجاد مشابهت و یا ایجاد اشتباه برای کاربران مشتری و یا سایر اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی کند بر عهدۀ کاربر خدمات بوده و در صورت لزوم شرکت به قطع خدمات با نامبرده و پیگیری قانونی اقدام خواهد نمود و شخص متخلف مکلف به جبران خسارات وارده به شرکت خواهد بود.

۶-۴- مسئولیت رعایت همۀ قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، نیروی انتظامی و نیز عدم استفاده از نرم‌افزار اسمن در حین رانندگی و حفظ سلامت روحی توسط کاربران خدمات که در اسمن فعالیت می‌کنند برعهدۀ خود کاربران خدمات است.

۶-۵- کاربر خدمات متعهد به حفظ تجهیزات و ابزار خود می‌باشد، لذا در صورت بروز موارد مذکور شرکت اسمن هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت.

۶-۶- در صورتی که در حین خدمات کاربر خدمات نسبت به نقض تعهدات قانونی از سوی کاربر مشتری اطلاع پیدا کند، کاربر خدمات متعهد به اعلام گزارش به مرکز تماس شرکت و مراجع انتظامی خواهد بود.

۶-۷- کاربر مشتری مطلع است و می‌پذیرد که در زمان نصب نرم‌افزار اسمن یا به‌روزرسانی آن، دسترسی های لازم برای عملکرد مطلوب نرم افزار اسمن انجام می پذیرد.

ماده ۷موارد فنی

۷-۱- کاربران حق ندارند هیچگونه تلاشی در جهت استخراج سورس کد (Source Code) نرم‌افزارهای اسمن شامل دیکامپایل(Decompile) ، مهندسی معکوس(Reverse Engineering) یا فعالیت‌های مشابه انجام دهد، مگر اینکه اجازۀ چنین کاری به صورت قانونی صادر شده باشد.

۷-۲- کاربران مجاز نیستند با استفاده از روش‌های Framing یا Mirroring یا روش‌های دیگر نسخۀ دیگری از خدمات اسمن را روی سرورهای دیگر ارائه کنند. همچنین کاربر مجاز نیست در نرم‌افزار اسمن یا در روش ارائۀ خدمات تغییر یا اخلالی ایجاد کند.

۷-۳- کاربران حق ندارند نرم‌افزار یا اسکریپتی با هدف ایندکس گذاری (Indexing)، مطالعه یا هر گونه فعالیت داده‌کاوی روی خدمات اجرا کنند.

۷-۴- کاربران حق ندارند هیچ فعالیتی در راستای حصول دسترسی غیرقانونی و غیر متداول به هیچ بخش از سامانۀ اسمن یا سامانه‌های مرتبط با اسمن انجام دهند.

ماده ۸محتوای تولید‌شده از سوی کاربران

شرکت ممکن است در شرایطی به کاربران اجازه دهد که در وب‌سایت، نرم‌افزار یا سایر بخش‌های این سامانه، عکس، متن، فایل صوتی، فایل تصویری یا فایل‌های مشابه منتشر کنند. مالکیت هر مطلب (شامل عکس، متن، فایل صوتی، فایل تصویری یا فایل‌های مشابه) که به این شکل در خدمات ثبت شود همچنان متعلق به کاربران خواهد بود. با ثبت اطلاعاتی که از حالت محرمانگی خارج شده‌اند، کاربران این حق را به اسمن می‌دهند که اطلاعات مذکور را منتشر کند.

ماده ۹قطع خدمات

شرکت در شرایطی که به هر دلیل به این نتیجه برسد حضور یک کاربر (خدمات یا مشتری) می‌تواند برای شرکت یا سایر مشتریان یا کاربران خدمات خطرناک باشد یا مطلوب نباشد، طبق صلاحدید و تشخیص خود حق حذف دسترسی کاربر مذکور به خدمات اسمن را دارد. در این صورت، کاربر حق طرح هیچگونه ادعا و یا اعتراضی را نخواهد داشت.

ماده ۱۰توافق از راه دور

۱۰-۱- کاربران توافق می‌کنند جهت مبادلۀ آسان اطلاعات، همۀ تغییرات و الحاقیه‌های قوانین و مقررات حاضر اعم از تغییر و اضافه کردن شروط آن، ارسال اخطاریه و ابلاغیه‌های مربوط به شرکت، از طریق سامانه اسمن بعمل آید و کاربران ضمن پذیرش اطلاع از شرط و روند اجرایی آن موافقت خود را نسبت به اعمال شرط مذکور اعلام می‌کنند.

۱۰-۲- مسئولیت حفظ و حراست از حساب کاربران برعهدۀ کاربر مذکور بوده و وی ضمن پذیرش این مسئولیت، همۀ داده پیام‌های صادره از طریق حساب کاربری مذکور را منتسب به خود دانسته و هرگونه ادعایی نسبت به انکار، تردید و جعل داده پیام‌های ارسال شده از ناحیۀ نامبرده غیر قابل استماع و مردود است.

۱۰-۳- کاربران می‌پذیرند هر گونه رویه، اشکال، عبارات مبین تائید و اعلام قبولی و تصدیق داده پیام‌های صادره از طرف شرکت به منزله امضا الکترونیکی و قبولی محسوب می‌شود و هر گونه ادعائی نسبت به امضا و قبولی مذکور غیر قابل استماع و مردود است.

۱۰-۴- کاربران با عضویت در خدمات اسمن قصد و اراده خود را نسبت به پذیرش انعقاد هرگونه اقدام و عمل حقوقی از جمله عقود و معاملات از راه دور و از طریق سامانۀ رایانه‌ای و الکترونیکی اعلام می‌کنند.